Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

ЗОФРАН 8МГ ТАБЛ. X 10

ЗОФРАН съдържа лекарственото вещество ондансетрон. Зофран принадлежи към групата лекарства, наречени антиеметици.Той предотвратява появата на гадене и повръщане.

Този продукт Ви носи 316 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

ЗОФРАН 8 mg филмирани таблетки /

ZOFRAN 8 mg film-coated tablets

ондансетрон (ondansetron)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.    

Какво съдържа тази листовка:

1.Какво представлява Зофран и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Зофран

3.Как да приемате Зофран

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Зофран

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация        

1.   Какво представлява Зофран и за какво се използва

Зофран принадлежи към група лекарства, наречени антиеметици. Зофран се използва за предотвратяване на гадене и повръщане, които могат да се появят:

•     по време на лечение на рак (химиотерапия или лъчетерапия)

•     след операция под обща упойка.

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Зофран

Не приемайте Зофран

•     ако приемате апоморфин (използван за лечение на болестта иа Паркиисон)

•     ако сте алергични (свръхчувствителни) към ондансетрон или към някоя от останалите съставки на Зофран (изброени в точка 6)

- Ако мислите, че това се отнася за Вас, не приемайте Зофран преди да сте се посъветвали с Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Преди да Ви бъде приложен Зофран, Вашият лекар трябва да знае:

•     ако сте алергични към лекарства, подобни на Зофран, например лекарс гртисетрон ши полоносетрон

•     ако някога сте имали проблеми със сърцето

•     ако имате проблеми със сърцето (напр. неправилен сърдечен ритъм сърдечна недостатъчност)

•     ако имате чревни проблеми

•     ако имате чернодробно заболяване, Вашият лекар може да намали Ваш ...

Други лекарства и Зофран

Моля информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако приемате,

наскоро сте приемали или започвате да приемате други лекарства, включително и такива,

отпускани без рецепта.

По-специално уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако приемате някое

от следните лекарства:

•     карбамазепин или фенитоин (използвани за лечение на епилепсия)

•     рифампицин (използван за лечение на инфекции като туберкулоза (ТВ))

•     антиаритмични лекарства, като амиодарон, използвани за лечение на неправилен сърдечен ритъм

•     лекарства, наречени бета-блокери, като атенопол или тимолол, които се използват за лечение на определени сърдечни или очни заболявалия, тревожност или за предотвратяване на мигренозни пристъпи

•     трамадол (болкоуспокояващо)

•     лекарства, които удължават т. нар. QT-интервал (като халоперидол или метадон)

•     антибиотици, използвани за лечение на инфекции (като еритромицин или кетоконазол)

•     противоракови лекарства (по-специално антрациклини, като доксорубицин или даунорубицин, или трастузумаб)

•     селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин (SSRIs), използвани за лечение на депресия и/или тревожност, включително флуоксетин, пароксетин, сертралин, флувоксамин, циталопрам, есциталопрам

•     инхибитори на обратното захващане на серотонин и норадреналин (SNRIs), използвани за лечение на депресия и/или тревожност, включително венлафаксин, дулоксетин

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от изброените по-горе.

Бременност и кърмене

Зофран не се препоръчва за употреба по време на бременност.

•     Уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете.

•     Ако забременеете по време на лечение със Зофран, уведомете Вашия лекар.

Не се препоръчва да кърмите по време на лечение със Зофран. Съставките на Зофран могат да преминат в кърмата и да въздействат на Вашето бебе. Обсъдете това с Вашия лекар.

Зофран таблетки съдържа лактоза.

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с него преди да приемете това лекарство.

3.   Как да приемате Зофран

Каква доза да приемете

Винаги приемайте Зофран точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте

нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

За предотвратяване на гадене и повръщане след лечение за рак

Възрастни В деня на лечението:

Обичайната доза при възрастни е 8 mg, приети един до два часа преди лечени дванадесет часа по-късно.

През следващите дни:

Обичайната доза при възрастни е 8 mg два пъти дневно, в продължение на до пет дни.

Деца на възраст > 6 месеца и юноши

Вашият лекар ще прецени правилната доза Зофран за Вашето дете. Обичайната доза е до 8 mg дневно (до 4 mg два пъти дневно), в продължение на до пет дни.

За предотвратяване на гадене и повръщане след операция

Възрастни

Обичайната доза при възрастни е 16 mg един час преди операцията.

Деца на възраст > 1 месец и юноши

Не се препоръчва Зофран таблетки. Зофран може да се приложи като интравенозна инжекция.

Как да приемате Зофран

Поглъщайте таблетките цели, с малко вода.

Уведомете Вашия лекар или медицинска сестра, ако продължава да Ви се гади.

Ако сте пропуснали да приемете Зофран

Приемете пропуснатата доза колкото е възможно по-скоро и след това приемете следващата доза по обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако ие сте сигурни какво да направите, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза Зофран

Ако Вие или Вашето дете сте приели повече от необходимата доза Зофран, говорете или незабавно отидете в болница. Вземете опаковката на лекарството с Вас.

Не спирайте приема на Зофран без да сте се консултирали с Вашия лекар

Приемайте Зофран толкова дълго, колкото Ви е препоръчал Вашият лекар. Не спирайте на Зофран, освен ако Вашият лекар не Ви посъветва да го направите.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Зофран може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Тежки алергични реакции: Те са редки при хората, приемащи Зофран. Признаците включват:

•     надигнат и сърбящ обрив (уртикария)

•     подуване, понякога на лицето или устата (апгиоедем), причиняващо затруднено дишане

•     колапс.

4 Незабавно се свържете с лекар, ако получите тези симптоми. Спрете приема на Зофран.

Много чести нежелани реакции

Те могат да засегнат повече от 1 на 10 пациенти:

•     главоболие.

Чести нежелани реакции

Те могат да засегнат до 1 на 10 пациенти:

•     чувство на затопляне или зачервяване

•     запек.

Нечести нежелани реакции

Те могат да засегнат до 1 на 100 пациенти:

•     припадъци

•     неволеви мускулни движения или спазми

•     неправилен или забавен сърдечен ритъм

•     болка в гърдите

•     ниско кръвно налягане

•     хълцане.

Нечести нежелани реакции, които могат да се проявят чрез кръвните изследвания:

• повишаване на вещества (ензими), произвеждани от черния дроб.

Редки нежелани реакции

Те могат да засегнат до 1 на 1 000 пациенти:

•     тежки алергични реакции

•     нарушение на сърдечния ритъм (което понякога води до внезапна загуба на съзнание)

•     замаяност

•     временно замъглено или нарушено зрение.

Много редки нежелани реакции

Те могат да засегнат до 1 на 10 000 пациенти:

•     обширен обрив с мехури и излющване на кожата от голяма част от повърхността на тялото (токсична епидермална некролиза)

•     временна слепота.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена по-долу. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

тел.:+359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

5.   Как да съхранявате Зофран

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Зофран след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Да се съхранява под 30°С.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъ Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не изпо, мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   Съдържание на опаковката н допълнителна информация Какво съдържа Зофран

Активното вещество е ондансетрон. Всяка таблетка съдържа 4 mg или 8 mg ондансетрон под формата на хидрохлорид дихидрат.

Другите съставки са: лактоза, безводна, микрокристална целулоза, прежелатинизирано царевично нишесте, магнезиев стеарат, метилхидроксипропилцелулоза, опаспрей жълто М-1-8429 (съдържа титанов диоксид (Е171) и железен оксид (Е 172)), пречистена вода.

Как изглежда Зофран и какво съдържа опаковката

Таблетките, съдържащи 4 mg ондансетрон, са жълти на цвят, елипсовидни, двойноизпъкнали, с надпис „GXET3” от едната страна и гладки от другата.

Таблетките, съдържащи 8 mg ондансетрон, са жълти на цвят, елипсовидни, двойноизпъкнали, с надпис „GXET5” от едната страна и гладки от другата.

Всяка опаковка Зофран съдържа 5 или 10 филмирани таблетки в блистери от двойно алуминиево фолио.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,90429 Nuernberg, Германия

Производители

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Grunwaldzka Street 189,60-322, Poznan, Полша Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25, 90429 Nuernberg, Германия

Дата на последно одобрение иа листовката: 10/2015

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за ЗОФРАН 8МГ ТАБЛ. X 10

Web Statistics