Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

ЗИМАФЛУОР СОЛ 20МЛ

Zymafluor,Зимафлуор® се прилага за профилактика на зъбния кариес.Зимафлуор® доставя флуор за зъбките на вашето дете, който ги прави по-резистентни към кариеса.

Този продукт Ви носи 78 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

ЗИМАФЛУОР 0,114% Пероралнн капки, разтвор Натриев флуорид/

ZYMAFLUOR 0,114% Oral drops, solution Sodium fluoride

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да тъй като тя съдържа важна за вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Винаги приемайте това лекарство, както е описано в тази листовка или както ви с казал вашият лекар или фармацевт.

•     Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

•     Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.

•     Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

•     Ако не сс чувствате по-добре или състоянието ви се влоши, трябва да потърсите лекарска

помощ.

Какво съдърж» тази листовка

1.   Какво представлява ЗИМАФЛУОР 0,114% перорални капки, разтвор н за какво се използва

2.   Какво трябва да знаетЬ, преди да използвате ЗИМАФЛУОР 0,114% пероралнн капки, разтвор

3.   Как да използвате ЗИМАФЛУОР 0,114% пероралнн капки, разтвор

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате ЗИМАФЛУОР 0,114% пероралнн капкн, разтвор

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява ЗИМАФЛУОР 0,114% пероралнн капки, разтвор н за какво се използва

ЗИМАФЛУОР 0,114% пероралнн капкн, разтвор съдържа активната съставка натриев флуорид, която принадлежи към групата лекарствени средства, предназначени за профилактика на зъбен кариес. ЗИМАФЛУОР 0,114% пероралнн капки, разтвор се използва за превенция на кариеса. ЗИМАФЛУОР 0*114% пероралнн капки, разтвор доставя до зъбкнте на вашето дете флуорид, който ги прави по-устойчиви към кариеса. Този процес започва, преди да се появи зъбът, и трябва да сс поддържа през целия живот.

2.   Какво трябва да знаете, преди да използвате ЗИМАФЛУОР 0,114% пероралнн капки, разтвор

Не давайте ЗИМАФЛУОР 0,114% пероралнн капки, разтвор на вашето дете:

• ако е алергично към активното вещество натриев флуорид нли към някоя от останалите съставки на това лекарство, изброени в точка 6.

Предупреждения и предпазни мерки

Консултирайте се с вашия лекар, стоматолог или фармацевт, преди да приемате или да дадете.ца детето си ЗИМАФЛУОР 0,114% пероралнн капкн, разтвор.

Количеството ЗИМАФЛУОР 0,114% пероралнн капкн, разтвор, което вашето д£^'^бва да, приема, зависи от количеството флуорид в питейната вода, готварската сол, зъб$^ /шста и от възрастта му. 

Педиатрична популация и подрастващи

Концентрация на флуорид в питейната вода (mg/1)    ' < 0.3 mg/I  j 0.3-0.7 mg/1 > 0.7 mg/1

Препоръчителна флуоридна добавка    mg/F дневно (капки Зимафлуор)

Възраст:              

6 месеца до 2 години 1 0.25 mg (4 капки)    0    0

от 2 до 4 години  0.50 mg (8 капки) 0.25 mg (4 капки) : 0

от 4 до 6 години  1 0.75 mg (12 капки)  0.50 mg (8 капки) 0

отб до 16 години . 1.00 mg (16 капки)   0.50 mg (8 капки) 0

Вашият лекар, стоматолог или фармацевт ще ви помогне да уточните правилната дозировка за вашето дете.

Таблица 2 Бременни жени

Концентрация на флуорид в питейната вода (тд/1)     < 0.3 mg/1    0.3-0.7 mg/1 > 0.7 mg/1

Препоръчителна флуоридна добавка    mg/F дневно (капки Зимафлуор)

Бременни жени    1.00 mg (16 капки) 0.50 mg (8 капки) 0 1

Други лекарства и ЗИМАФЛУОР 0,114% пероралпн капки, разтвор

Ако вашето дете взема лекарства, съдържащи алуминиеви, калциеви или магнезиеви соли, изчакайте поне 2 часа, преди да дадстс ЗИМАФЛУОР 0,114% перорални калки, разтвор.

ЗИМАФЛУОР 0,114% перорални капки, разтвор с храна и напитки

Не давайте ЗИМАФЛУОР 0,114% перорални капки, разтвор едновременно с мляко или млечни продукти.

Бременност н кърмене

ЗИМАФЛУОР 0,114% пероралпн капки, разтвор е използван в продължение на много години по време на бременност в препоръчаната дозировка без странични ефекти. Препоръчителната дозировка за майката през този период е 1 mg флуорид дневно.

Шофнране и работа с машини

ЗИМАФЛУОР 0,114% пероралпн капки, разтвор не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация за някои от иомощните вещества на ЗИМАФЛУОР 0,114% перорални капки, разтвор

Сорбитол: ако вашият лекар ви с казал, чс имате непоносимост към някои захари, посъветвайхе.сес^. него, преди вземете този продукт.

3.   Как да използвате ЗИМАФЛУОР 0.114% пороралнн капки, разтвор

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както ви е казал вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте вашия лекар или фармацевт.

Употреба при деца

ЗИМАФЛУОР 0,114% пероралнн капки, разтвор се приема еднократно на ден, след като сте определили с помощта на Таблица 1 в точка 2 колко ЗИМАФЛУОР 0,114% пероралнн калки, разтвор вашегго дете трябва да приема дневно,.

ЗИМАФЛУОР 0,114% пероралин капки, разтвор могат да се смесят в шишето за хранене (но не и с мляко) с твърда храна или да се приемат самостоятелно.

ЗИМАФЛУОР 0,114% иероралпи капки, разтвор са предназначени за деца, които са твърде малки, за да смучат таблетки (деца между 6 месеца и 2 години). Възможно е, ако желаете, да продължите използването на ЗИМАФЛУОР 0,114% пероралнн капки, разтвор и след двегодишна възраст. В този случай следвайте дозировката, посочена в Таблица 1 в точка 2. Не превишавайте препоръчителната доза.

Ако имате въпроси за това, колко дълго да давате ЗИМАФЛУОР 0,114% пероралнн капки, разтвор, консултирайте се с вашия лекар или фармацевт.

Ако сте използвали повече от необходимата доза ЗИМАФЛУОР 0,114% пероралнн капки, разтвор

В случаите на инцидентно предозиране, уведомете незабавно вашия лекар или фармацевт.

Ако детето пн е получавало твърде много флуорнд

Ако детето ви е получавало малко по-голямо от необходимото количество флуорнд в течение на дълъг период, например два пъти дневната доза в продължение на много години, по зъбите му могат да се появят бели петна.

Ако детето ви погълне голямо количество ЗИМАФЛУОР 0.114% неррралии капки, разтвор. Свържете се незабавно с вашия лекар.

•     Ако дете, тежащо 10 kg, е погълнало между:

100 и 200 таблетки ЗИМАФЛУОР 0.25 mg,

50 и 100 таблетки ЗИМАФЛУОР 0.50 mg.

30 и 60 таблетки ЗИМАФЛУОР 0.75 mg,

25 и 50 таблетки ЗИМАФЛУОР 1 mg,

20 и 40 ml (1 или 2 флакона) ЗИМАФЛУОР 0,114% Пероралнн капки, разтвор,

накарайте го да повърне и му дайте да пие голямо количество мляко.

•     Ако дете, тежащо 10 kg, е погълнало повече от:

200 таблетки ЗИМАФЛУОР 0.25 mg,

100 таблетки ЗИМАФЛУОР 0.50 mg,

60 таблетки ЗИМАФЛУОР 0.75 mg,

50 таблетки ЗИМАФЛУОР 1 mg,

40 ml (1 или 4 флакона) ЗИМАФЛУОР 0,114% Пероралин капки, разтвор, трябва незабавно да бъде отведено в болница.

Симптомите на предозиране са: повишено сшоноотделяне, гадене и повръщане, коремни болки и диария.

Ако сте пропуснали да използвате ЗИМАФЛУОР 0,114% пероралнн капки, разтвор

Ако сте забравили да дадетс на детето си неговата дневна доза ЗИМАФЛУОР, не трябва да давате двойна доза на следващия ден.

4.   Възможни нежелани реакции

Като всички лекарства ЗИМАФЛУОР 0,114% пероралнн капки, разтвор може да предизвикат нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Някои нежелани реакции са редки {могат да засегнат между 1 и 10 на всеки 10 000 пациенти).

В препоръчаните дози флуоридът не предизвиква значими странични ефекти. Все пак в редки случаи са докладвани уртикария, кожен обрив или еритем, които бързо изчезват след спиране на лечението.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, кеописани в тази листсвка нежелани реакции.

5.   Как да съхранявате ЗИМАФЛУОР 0.114% перорални капки, разтвор

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте ЗИМАФЛУОР 0,114% перорални капки, разтвор след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява при температура под 30°С.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте вашия фармацевт как да изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки щс спомогнат за опазване на околната среда.

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ЗИМАФЛУОР 0,114% перорални капки, разтвор Активното вещество е натриев флуорид.

Другите съставки (помощни вещества) са: сорбитол, течен (нскрнотолизиращ), бонзоена киселина, глицерол, пречистена вода.

Как изглежда ЗИМАФЛУОР 0,114% перорални капки, разтвор и какво съдържа опаковката ЗИМАФЛУОР 0,114% нероралнн капки, разтвор се разпространява под формата на перорални

капки, разтвор. Представлява бистър, безцветен разтвор.

Притежател на разрешението за употреба ROTTAPHARM S.p.A.

Galleria Unionc, 5 20122 Milan, Италия

Производител

ROTTAPHARM S.p.A., Via Valosa di Sopra, 9 - 20900 Monza (MB), Италия Дата па последно преразглеждане на листовката

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за ЗИМАФЛУОР СОЛ 20МЛ

Web Statistics