Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

АКЛОТИН ТАБЛ. Х 20

Този продукт Ви носи 0 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Аклотин 250 mg филмирани таблетки /

Actotin 250 mg film-coated tablets

Тиклопидинов хидрохлорид /

(Ticlopidine hydrochloride)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1.   Какво представлява Аклотин и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Аклотин

3.   Как да приемате Аклотин

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате Аклотин

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява Аклотин и за какво се използва

Аклотин е лекарство, подтискащо агрегацията (слепването) на тромбоцитите и освобождаването на тробоцитните фактори на кръвосъсирването. Предотвратява образуването на артериални и венозни тромби, удължава времето на кървене и намалява вискозитета на кръвта.

Аклотин се прилага:

За профилактика на мозъчно-съдови и сърдечно-съдови исхемични инциденти при пациенти с риск от тромбоза (периферна артериална болест, предишен инфаркт на миокарда, предишни преходни повтарящи се исхемични атаки, исхемичен инсулт, нестабилна стенокардия);

Приложението на тиклопидин е предназначено за пациенти с предишен миокарден инфаркт и предишни преходни повтарящи се исхемични атаки, които имат непоносимост към ацетилсалицилова киселина (АСК) или ако АСК е неефективна.

Аклотин е показан също за предотвратяване на повторно запушване на аортокоронарен байпас, при хемодиализа и тромбоза на централната вена на ретината.

2.   Какво трябва да знаепге, преди да приемете Аклотин Не приемайте Аклотин:

-     Ако сте алергични към тиклопидин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).;

-     При наличие на пурпура, болест която може да предивика кървене (например язва на стомаха и на дванадесетопръстника), остър мозъчен хеморагичен инсулт или болест на кръвта с удължаване времето на кървене;

-     Ако страдате или сте боледували в миналото от левкопения (намаляване на количеството на

бели кръвни клетки - гранулоцити) или тромбоцитопения (намаляване на количеството на тромбоцитите).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Аклотин:

Ако сте боледували или прекарали в миналото болест на бъбреците или на черния дроб (може да се наложи намаляване на дозите на Аклотин);

Ако Ви предстои хирургична или стоматологична интервенция, тъй като от 10 до 14 дни преди това, трябва да спрете Аклотин (в случай, че интервенцията се налага внезапно, Вашият лекар може да прецени за необходимо да се приложи допълнително лечение, с цел да се намали риска от засилено кървене);

Ако се появят симптоми като: температура, болки в гърлото, болка в устната кухина (могат да означават неутропения - намаляване на количеството на един от видовете бели кръвни телца), удължено или необичайното кървене, лесно посиняване, пурпура, смолисти изпражнения (могат да означават тромбоцитопения или смущения на механизмите, противодействащи на кървенето) или жълтеница, тъмно оцветена урина или светли изпражнения (могат да означават възпаление на черния дроб), трябва да прекъснете приема на продукта и незабавно да се консултира с Вашия лекар;

Преди започване на лечението, а след това на всеки 2 седмици през първите 3 месеца на лечението и 15 дни след завършването му, посещавайте своя лекар за кръвни изследвания. При на поява на неутропения (значително намаляване на единия вид бели кръвни телца - неутрофилните гранулоцити) или на тромбоцитопения (намаляване количеството на тромбоцитите), приемът на Аклотин трябва да бъде спрян;

По време на лечението с Аклотин, спазвайте точно лекарското предписание. Информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, особено такива, съдържащи ацетилсалицилова киселина и нестероидни противовъзпалителни лекарства. Неспазването на тези препоръки увеличава риска от сериозни смущения в съсирването на кръвта и предизвиква закъснение в откриването им;

Други лекарства и Аклотин

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

При прием на тиклопидин заедно с лекарства, влияещи на кръвосъсирването (перорални анти коагуланти, хепарин, фибринолитични лекарства, ацетилсалицилова киселина, нестероидни противовъзпалителни лекарства и други лекарства, потискащи агрегацията на тромбоцитите), Вашият лекар трябва да Ви наблюдава и да контролира параметрите на съсирването на кръвта и на кръвната картината.

Трябва задължително да информирате Вашия лекар, ако приемате:

Селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (включително, но не само флуоксетин или флувоксамин), лекарства, които обикновено се използват за лечение на депресия.

Пентоксифилин, лекарство, използвано при нарушено кръвообращение на ръцете и краката.

Лекарства, метаболизиращи се в черния дроб (напр. някои сънотворни и успокояващи лекарства)

Пропранолол (за лечение на сърдечни заболявания и високо кръвно налягане), антипирин (обезболяващо и противовъзпалително), фенитоин (антиепилептик) и кортикостероиди (напр. хидрокортизон, преднизолон)

Теофилин (за лечение на белодробни проблеми), дигоксин (за сърдечна недостатъчност), циклоспорин (имуносупресор), антиациди (лекарства, намаляващи стомашната киселинност)

Аклотин с храна и напитки 

Аклотин трябва да се приема по време на хранене.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Аклотин не трябва да се използва по време на бременност и кърмене, освен в случай на категорична необходимост.

Шофиране и работа с машини

Някои нежелани реакции на Асклотин, напр. виене на свят, могат да повлияят способността за шофиране и работа с машини..Ако сте засегнати, не шофирайте и не работете с машини.

Аклотин съдържа лактоза.

Ако е установено, че проявявате чувствителност към някои захари, посъветвайте се с Вашия лекар преди да започнете приема на лекарството.

3.   Как да приемате Аклотин

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Възрастни: перорално, обикновено 250 mg (1 филмирана таблетка) 2 пъти дневно по време на хранене.

За предотвратяване на тромбоза след имплантиране на стент в коронарната артерия: 250 mg (1 филмирана таблетка) 2 пъти на ден, заедно с ацетилсалицилова киселина (100 - 325 mg дневно).

Деца и юноши до 18 години:

Аклотин не се препоръчва при деца под 18 години, поради липса на данни за безопасност и ефикасност.

Пациенти с бъбречна недостатъчност:

Да се приема с повишена внимание. В случай на тежка бъбречна недостатъчност Вашият лекар може да прецени за необходимо да намали дозата на Аклотин.

Пациенти с чернодробна недостатъчност

Да се прилага с повишена внимание. В случай на тежка чернодробна недостатъчност Вашият лекар може да прецени за необходимо да намали дозата на Аклотин.

Ако сте приели повече от необходимата доза Аклотин

При предозиране на Аклотин може да има повишен риск от кървене.

В случай, че сте приели голяма доза Аклотин, незабавно съобщете на Вашия лекар, който ще предприеме съответни мерки (в случай на необходимост, провокиране на повръщане или промивка на стомаха, наблюдение, симптоматично лечение).

Ако сте пропуснали да приемете Аклотин

Ако сте пропуснали да приемете една доза от лекарството в определения час, вземете я възможно най-скоро. Ако, обаче, наближава часът на следващата доза, пропуснете предната. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако сте спрели приема на Аклотин

Прекъсването на приема на Аклотин предизвиква неутрализиране на полезното действие на лекарството за състоянията, за които е предписано.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Аклотин може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Честотата на поява на нежеланите реакции се дефинира по следния начин:

Много чести (>1/10);

Чести (>1/100 до <1/10);

Нечести (>1/1 000 до <1/100);

Редки (>1/10 000 до <1/1 000);

Много редки (<1/10 000), включително единични случаи, с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

В отделните категории честотите на проява на нежеланите реакции са изброени по низходящо значение.

Нарушения на кръвта и лимфната система:

Чести: промени в кръвната картина, като неутропения (значително намаляване количеството на вид бели кръвни клетки - неутрофилни), включително в тежка форма или агранулоцитоза (значително намаляване количеството на вид бели кръвни клетки - гранулоцитите), с намаляване на броя на първичните клетки в костния мозък;

Нечести: тромбоцитопения (намаляване количеството на тромбоцитите), хемолитична анемия (намаляване количеството на еритроцитите, предизвикано от намаляване на тяхното време на живот) - последните две нежелани реакции могат да се проявят едновременно. Сепсис и септичен шок (остра инфекция на кръвта), които могат да бъдат фатални;

Редки: аплазия на костния мозък (неспособност на костния мозък да произвежда кръвни телца), панцитопения (намаляване на количеството на всички кръвни телца), тромбоцитна тромбоцитопенична пурпура с опасност за живота (ТТП). Клиничните симптоми на ТТР са следните: тромбоцитопения, симптоми на хемолиза (унищожаване на червените кръвни телца), температура, неврологични симптоми, подобни на анемична атака или мозъчен удар, симптоми за увреждане на бъбреците;

Нарушения на имунната система:

Много редки: имунологични реакции на кожата и лигавиците с различна симптоматика, например оток на Квинке (оток на гръкляна), възпаление на съдовете, анафилаксия (вид алергична реакция), алергично заболяване на белите дробове, лупус, бъбречна недостатъчност.

Нарушения на нервната система Чести: виене на свят, главоболие;

Нечести: нарушения на усещането (периферна невропатия);

Редки: шум в ушите.

Съдови нарушения

Нечести: синини, кървене от носа, кръв в урината, кръвоизлив в конюнктивата, кървене при хирургични интервенции, кръвоизлив, който може да бъде тежък и понякога с фатални последици;

Редки: вътремозъчно кървене.

Стомашно-чревни нарушения:

Чести: диария, гадене;

Нечести: язва на стомаха и дванадесетопръстника;           

Много редки: тежка диария с възпаление на дебелото черво (включително с лимфоцитно възпаление).

Хепато-билиарни нарушения:

Чести: повишаване на стойностите на чернодробните ензими;

Нечести: повишен билирубин;

Редки: хепатит (възпаление на черния дроб);

Много редки: хепатит с фатален изход.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан:

Чести: кожни обриви, сърбеж или копривна треска;

Нечести: ексфолиативен дерматит (възпаление на кожата със сърбеж, зачервяване и лющене)

много редки: синдром на Стивън-Джонсън и синдром на Лайл (обрив с мехури, и разслояване на кожата; предхождан от общи симптоми, като температура, болки в гърлото, кашлица, хрема, треска), еритема мултиформе (остро възпалително заболяване на кожата и лигавиците).

Обши нарушения и ефекти на мястото на приложение:

Много редки: повишена температура.

Изследвания:

Чести: повишен холестерол и триглицериди.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев" № 8

1303 София

тел. 02 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате Аклотин

Да се съхранява под 25 °С.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

б.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Аклотин

Активното вещество е: всяка филмирана таблетка съдържа 250 mg тиклопидинов хидрохлорид. Другите съставки са: лактоза, царевично нишесте, микрокристална целулоза (Е460), стеаринова киселина (Е570), хипромелоза, титанов диоксид (Е171), макрогол 6 000.

Как изглежда Аклотин и какво съдържа опаковката

Аклотин се предлага под формата на филмирани таблетки. 

Лекарството е опаковано в блистер от PVC/A1 фолио, поставен в картонена кутийка, по 20 филмирани таблетки (1 блистер по 20 бр.).

Притежател на разрешението за употреба и производител

MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Г ермания

Производител:

ICN Polfa Rzeszdw S.A. ul. Przemyslowa 2 35-959 Rzesz6w, Полша

Дата на последно преразглеждане на листовката: 05/2016 г.

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за АКЛОТИН ТАБЛ. Х 20

Web Statistics