Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

АЦЦ КИД СИРОП 75МЛ

АЦЦ КИД се използва за втечняване на образувания при някои заболявания на дихателната система жилав секрет и улесняване отхрачването му.

Този продукт Ви носи 72 бонус точки
Няма наличност
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

АЦЦ Кид 20 rng/ml прах за перорален разтвор

ACC Kid 20 mg/ml powder for oral solution

Ацетилцистеин (Acetylcysteine)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1.   Какво представлява АЦЦ Кид и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете преди да приемете АЦЦ Кид

3.   Как да приемате АЦЦ Кид

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате АЦЦ Кид

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява АЦЦ Кид и за какво се използва

АЦЦ Кид е лекарствен продукт, съдържащт ацетилцистеин, който втечнява и улеснява отхрачването на бронхиалния секрет при заболявалия на дихателната система, свързани с образуването на много гъст и жилав секрет. Използва се при остри и хронични белодробни болести като остър и хроничен бронхит, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), бронхиекгазии (трайно разширение на бронхите), свързани с повишено образуване и затруднено отделяне на бронхиалния секрет.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете АЦЦ Кид Не приемайте АЦЦ Кид

•     Ако сте свръхчувствителни (алергични) към ацетилцистеин, метил-4-хидрокси бензоат, пропил-4-хддрокси бензоат или към някоя от съставките на продукта.

•     Ако страдате от пептична язва и особено ако състоянието Ви се е изострило.

Предупреждения и предпазни мерки

Употребата на ацетилцистеин, особено в началото на лечението, може да доведе до втечняване на отделяния от бронхите секрет и увеличаване на количеството му. Това може да предизвика овлажняване и увеличаване на кашлицата, водещо до засилено отхрачване. Ако сте затруднен/а в отхрачването и трудно се освобождавате от секрета, трябва да предприемете подходящи допълнителни мерки (като дренаж или аспирация).

Много рядко са съобщавани прояви на тежки кожни реакции като синдром на Стивънс- Джонсън и синдром на Лайел при употреба на ацетилцистеин. Ако забележите нововъзникнали промени по кожата и лигавиците, незабавно потърсете медицинска консултация и спр приема на АЦЦ. 

Необходимо е внимание, ако имате хистаминова непоносимост. В такъв случай трябва да избягвате продължителна употреба на АЦЦ Кид. Симптомите на непоносимост включват главоболие, обилна секреция от носа, сърбеж.

Деца

При кърмачета и малки деца на възраст до 1 година ацетилцистеин може да се прилага само при витални индикации и строго наблюдение от лекар.

Други лекарства и АЦЦ Кид

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Лекарства, потискащи кашлицата

Едновременното приложение на АЦЦ Кид с продукти, потискащи кашлицата, може да доведе до опасно задържане на бронхиален секрет поради потискане на кашличния рефлекс. Непременно се консултирайте с лекар преди да използвате такава комбинация.

Лекарства за лечение на бактериални инфекции (антибиотици')

Възможно е отслабване на ефекта на антибиотиците при едновременна употреба с АЦЦ Кид. Поради тази причина антибиотиците (тетрациклин хидрохлорид (с изключение на доксициклин), полусинтетични пеницилини, цефалоспорини, аминогликозиди) и ацетилцистеин трябва да се приемат отделно във времето, с интервал най-малко от 2 часа между приема на отделните лекарства. Това не се отнася за лекарства, в които активното вещество е цефиксим и лоракарбеф.

Има данни за усилване на съдоразширяващия и на антиагрегантния ефект на нитроглицерин (глицерил тринитрат) при едновременен прием с ацетилцистеин.

Фертилитет, бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност

Поради липсата на достатъчно опит от употребата на ацетилцистеин при бременни жени, Вие трябва да използвате АЦЦ Кид по време на бременност само ако Вашия лекар прецени, че приложението му е абсолютно необходимо.

Кърмене

Няма данни за отделянето на ацетилцистеин с майчиното мляко. Ето защо Вие трябва да използвате продукта по време на кърмене само ако Вашия лекар прецени.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Не са необходими някакви предпазни мерки.

Важна информация относно някои от съставките на АЦЦ Кид

Това лекарство съдържа сорбитол. Ако Ви е известно, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с Вашия лекар преди да приемете АЦЦ Кид.

10 ml (2 мерителни лъжички) от готовия разтвор съдържа 3,7 g сорбитол (източник на 0,93 g фрукгоза), съответстващи на 0,31 въглехидратни единици.

Как да приемате АЦЦ кид

Винаги приемайте АЦЦ Кид точно какго Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайната доза е:

Възраст    Дневна доза

Деца до 2 години 2,5 ml (1/2 мерителна лъжица) 2-3 пъти дневно (съответстващо на 100 -150 mg ацетилцистеин)

Деца от 2 до 5 години     5 ml (1 мерителна лъжица) 2-3 пъти дневно (съответстващо на 200-300 mg ацетилцистеин)

Деца от 6 до 14 години   5 ml (1 мерителна лъжица) 3-4 пъти дневно (съответстващо на 300-400 mg ацетилцистеин)

Възрастни и деца над 14 години      10 ml (2 мерителни лъжици) 2-3 пъти дневно (съответстващо на 400-600 mg ацетилцистеин)

Начин на употреба

Прахът трябва да се приема само като разтвор. Приемайте разтвора след хранене.

Приготвяне на разтвора

-     отворете капачката като натиснете и едновременно завъртите наляво;

-     напълнете с питейна вода до знака (вдлъбнат пръстен на стъкления флакон);

-     затворете флакона и разклатете енергично;

-     допълнете отново с вода до знака и разклатете.

Тази процедура се повтаря докато разтвора достигне до знака на флакона.

Опаковката съдържа мерителна лъжица с деления за 2,5 ml и 5 ml.

Моля, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако считате че ефекта на АЦЦ Кид е твърде силен или твърде слаб.

Ако сте приели повече от необходимата доза АЦЦ Кид

Досега не са съобщени случаи на токсично предозиране с АЦЦ Кид.

В случаи на предозиране могат да възникнат стомашно-чревни оплаквания (гадене, повръщане и диария).

Моля, информирайте Вашия лекар при съмнение за предозиране.

Ако сте пропуснали да приемете АЦЦ Кид

Ако сте пропуснали един прием на АЦЦ Кид или ако сте взели по-малко от предписаната доза, моля продължете приложението на продукта като спазвате предписаната дозировка.

Ако имате допълнителни въпроси относно употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, АЦЦ Кид може да предизвика нежелани реакции. Оценката на нежеланите реакции се базира на данните за тяхната честота:

Много чести: могат да засегнат повече от 1 на 10 пациенти 

Чести: могат да засегнат до 1 на 10 пациенти 

Нечести:   могат да засегнат до 1 на 100 пациенти           

Редки: могат да засегнат до 1 на 1 000 пациенти  

Много редки: могат да засегнат до 1 на 10 000 лекувани пациенти   

Нарушения на имунната система Нечести: реакции на свръхчувствителност

Много редки: анафилактичен шок, анафилактични/анафилактоидни реакции

Нарушения на нервната система Нечести: главоболие

Обши нарушения и състояния на мястото на приложение Нечести: повишена температура, алергични реакции С неизвестна честота: подуване на лицето

Нарушения на УХОТО и лабиринта (органа на равновесието)

Нечести: шум в ушите

Сърдечни нарушения

Нечести: тахикардия (сърцебиене и учестен пулс)

Съдови нарушения

Нечести: хипотония (понижение на кръвното налягане)

Много редки: кръвоизлив

Респираторни, ГРЪДНИ И медиастинални нарушения (дихателни нарушения1*

Редки: затруднено дишане, бронхоспазъм — главно при пациенти с бронхиална астма, изразяващ се с чувство на задух.

Стомашно-чревни нарушения

Нечести: възпаление на устната лигавица, коремна болка, парене, гадене, повръщане и диария. Редки: диспепсия (нарушено храносмилане)

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Нечести: уртикария (копривна треска),, обрив, ангиоедем (подуване на лицето и шията), сърбеж, екзантем (кожен обрив)

Съобщава се за много редки случаи на кървене, свързани с приема на АЦЦ от части в рамките на реакции на свръхчувствителност.

При първи симптоми на свръхчувствителност (вж. по-горе) приемът на АЦЦ Кид трябва да се преустанови. Моля, при такива случаи се консултирайте с Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване към Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София, тел.: + 3592 890 34 17, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате АЦЦ Кид

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Съхранявайте в оригиналната опаковка, за да предпазите продукта от светлина Съхранявайте при температура под 25 °С. 

Не използвайте АЦЦ Кид след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Приготвеният разтвор е годен 12 дни след разтваряне при съхранение в хладилник (2-8°С).

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа АЦЦ Кид

•     Активното вещество е ацетилцистеин. 10 ml (2 мерителни лъжици) от готовия за употреба разтвор съдържат 200 mg ацетилцистеин.

•     Другите съставки са: метил-4-хидрокси бензоат, натриев цитрат, пропил-4-хидрокси бензоат, сорбитол, ароматизатори (портокал).

Как изглежда АЦЦ Кид и какво съдържа опаковката

Прах за перорален разтвор.

Оригинална опаковка, съдържаща флакон с:

30 g прах за приготвяне на 75 ml перорален разтвор или 60 g прах за приготвяне на 150 ml перорален разтвор.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Sandoz d.d.

Verovskova 57,

1000 Ljubljana Словения

Производител

Salutas Pharma GmbH

Otto-von*Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Германия Дата на последно преразглеждане на листовката

мм/гггг

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за АЦЦ КИД СИРОП 75МЛ

Web Statistics