Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

АЦИКЛОСТАД КРЕМ 2ГР

Този продукт Ви носи 62 бонус точки
Цена: 6.20лв.
Брой:
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Ациклостад 5 % крем /

Acycloatad 5% cream

(Ацикловир / aciclovir )

внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, гьй като та съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или кактоВисказал Вашия дйсар или фармацевт.

-     Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-     Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва н всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

-     Ако след 10 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1.   Какво представлява Ациклостад и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да използвате Ациклостад

3.   Как да използвате Ациклостад

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате Ациклостад

б.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява Ациклостад и за какво се използва

Ациклостад е лекарство, което се използва за лечение на вирусни инфекции (противовирусно лекарство).

Ациклостад се използва:

& Облекчаване на болка и сърбеж при често повтарящи се херпесни инфекции с образуване на

мехурчета върху и около устните (рециднвиращ херпес лабиалис).

2.   Какво трябва да знаете, преди да Използвате Ациклостад

ако сте алергични към ацикловир, валацикловир, пропиленгликол или към някоя от останалите съставки на това лекарство {изброени в точка 6).

и иредпазин мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Ациклостад.

- Не трябва да използвате крема върху лигавиците (например в устната кухина, окото вагината), за да се избегне локално дразнене.

Ако имате сериозно увреждане на имунната система, информирайте л началото на лечението. 

Трябва да бъдат взети специални предпазни мерки, за да се избегне попадане на продукта в о Мода консултирайте се с личния лекар относно лечението на всяка инфекция, ако имате тела нарушение на имунната система (например болни от СПИН или претърпели трансплантация костен мозък). В такъв случай Вашият лекар може да Ви предпише и ацикловир таблетки за перорален прием.

Ако знаете или сте били информиран от Вашия лекар, че имате генитален херпес, избягвайте сексуални контакти, докато са налице видими лезии (нарушения на тъканта; ранички), за да ие предадете инфекцията на своя партньор.

При едновременно приложение на Ациклостад в аногениталната област с латексови презервативи, устойчивостта иа последните може да бъде намалена от присъствието на парафин и вазелин (помощни вещества), съдържащи се в крема, което излага на риск тяхната надежност.

Този лекарствен продукт съдържа цетилов алкохол и пропнленглокол, които могат да предизвикат кожно раздразнение и локални кожни реакции (например контактен дерматит).

Друга лекарства н Ациклостад

Информирайте Вашия лекар иди фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Досега не са известни взаимодействия с други лекарства.

Бременност, кърмене н фертилнтет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност

Ациклостад може да се прилага по време на бременност, само ако очакваните резултати от лечението надвишават възможните рискове за бременността. Затова се посъветвайте с Вашия лекар преди употребата на Ациклостад.

Кърмене

При външно приложение върху здрава кожа ацикловир може да се абсорбира през кожата в много машеастепен.

След употреба на Ациклостад крем от майката, дозата, която може да попадне в детето по време - на кърмене е много ниска. Ако Ациклостад се прилага по време на кърмене, детето трябва да се предпази от контакт с третираните участъци по тялото на майката.

Шофиране и работа с машини

Не са провеждани изследвания относно ефекта на ацикловир върху способността за шофиране и работа с машини. Все пак, появата на такива странични ефекти е малко вероятна.

АцянезШетад съдържа цетнлоа алкохол н пропнленглнкол.

Цетиловият алкохол може да предизвика локално кожно дразнене (например Пропиленгликолът може да предизвика кожно раздразнение. 

3.   КАК да използвате Ациклостад

ВИНАГИ използвайте това лекарство точно Шсто Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайната доза е:

Нанасяйте тънък слой от крема върху засегнатия кожен участък 5 пъти дневно на всеки 4 часа. Начин на приложение:

Използвайте памучно тампонче, за да нанесете толкова крем, колкото е необходим за покриване на инфектирания кожен участък.

Когато прилагате Ациклостад уверете се, че сте обхванали не само областта с видими прояви на херпесна инфекция (мехурчета, подуване, зачервяване), но също така и съседните участъци.

Ако нанасяте крема с ръка» непременно измийте ръцете си преди и след неговото приложение, за да предпазите от допълнително инфектиране наранения кожен участък (например с бактерии) н от пренасяне на вируса надруги, незасегнати още мукозня или кожни участъци.

Забележка:

За да се постигне по-голям успех при лечението, Ациклостад трябва да се приложи още прй първите прояви на херпесната инфекция (парене, сърбеж, дискомфорт, зачервяване).

Продължителност на приложение

Продължителността на лечение обикновено е 5 дни. В индивидуални случая, лечението може да продължи докато мехурчетата хванат коричка или заздравеят. Все пак, продължителността на лечение не бива да надхвърля 10 дни.

Моля, консултирайте се с лекуващия Ви лекар или фармацевт, ако имате впечатление, чеефекГьт от лечението с Ациклостад е прекадено силен илн прекадено слаб.

Ано сте пропуснали да използвате Ациклостад

Продължете лечението по предписание (не нанасяйте крема нито по-често, нито на по-дебел слой)

Ако сте спрели употребата ва Ациклостад

За успеха на лечението Ациклостад трябва да се прилага достатъчно дълго (вижте също „ Как да използвате Ациклостад”).

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ти получава.

За определяне на честотата на проява на страничните реакции е използвана следи

Нечесги (може да засегнат от 1 на 100 индивиди)

•     Усещане за временно парене илн затопляне след приложение на крема

•     Изсушаване или лющене на кожата, третирана с крем

*    Сърбеж

t^Rtt (момее да зясегйат от 1 па 1000 надмйвдн)

•     Зачервяване

•     Алергична кожна реакция (контактен дерматит)

В случаите, когато са провеждани алергологични изследвания, се е оказало, че по-скоро помощните вещества накремовата основа, отколкото лекарственото вещество ацшшовир, са причйна за кожната реакция. Ако изброените no-горе нежелани реакции се изявят в по-остра форма и/илн се разпространят извън кожните участъци лекувани с крема, това може да е знак за контактен дерматит. В този случай се обадете на Вашия лекар.

Много редки (може да засегнат or 1 на 10 000 индивида)

*    Тежки реакции на сврьхчувстаителносг от бърз тип, вкл. ангиоедем (подуване на кожата влн лигавиците на лицето, устните или езика със затруднено преглъщане н дишане) и уртикария (копривна треска).

В случай на тежка алергична реакция, веднага информирайте Вашия лекар.

Стиффмшне на нежелани реакцик

Ако Получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” ХЙ 8

1303 СбфиЯ

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате Ачиклосгад

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява при температура под 25 0 С.

След първоначално отваряне да се използва в рамките на една година.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на окопната среда.

Какво съдържа Ациклостад

-     Активното вещество е: ацикловир.

-     1 g крем съдържа 50 mg ацикловир.

Другите съставки (помощни вещества) са:

Диметикон 350 cST„ макроглнцеролов хидроксистеарат (Ph.Eur.) (1500 g/mol), цетилов алкохол, течен парафин, пропилея гликол, бял вазелин, пречистена вода.

Как йзглеада Ацнклоетад и какво съдържа опаковката Крем.

Вял, хомогенен крем

Алуминиева туба с полиетиленова капачки Оригинални опаковки от по 2 g крем.

Притежател на разрешението за употреба и производител

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 6111S Bad Vilbel Германия

Tel: +49 6101603 0, Fax:+49 6101 603 259

Дата иа последно преразглеждане на листовката Юни 2015

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за АЦИКЛОСТАД КРЕМ 2ГР

Web Statistics