Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

КАЛПОЛ 120МГ/5МЛ ЗА БЕБЕТА И КЪРМАЧЕТА СУСПЕНЗИЯ 100МЛ

Калпол се използва за облекчаване на леки до умерени болки, включително главоболие, невралгия, зъбобол, болки при никнене на зъбите, възпалено гърло, грип. Калпол се прилага и за понижаване на телесната температура при треска.

Този продукт Ви носи 67 бонус точки
Цена: 6.70лв.
Брой:
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Калпол 120mg/5ml перорална суспензия
Calpol 120mg/5ml oral suspension
парацетамол (paracetamol)
 
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да Я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4. Ако след 3 дни не се почувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.
В тази листовка:
1. Какво представлява Калпол и за какво се използва 
2. Какво трябва да знаете преди да приемете Калпол 
3. Как да приемате Калпол 
4. Възможни нежелани реакции 
5. Как да съхранявате Калпол
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
 
1. Какво представлява Калпол и за какво се използва
Калпол е показан за временно облекчение на леки до умерени болки и понижение на температурата. Консултирайте се с лекар при силни болки, много висока температура или ако Ви се струва, че лекарството не облекчава оплакванията.
2. Какво трябва да знаете преди да приемете Калпол
Не приемайте Калпол
Ако сте алергични към парацетамол или към някое от останалите съставки на това лекарство 
Предупреждения и предпазни мерки
Приемането на по-висока от препоръчителната доза (предозиране) може да предизвика увреждане на черния дроб. В случай на предозиране, трябва веднага да се потърси лекарска помощ. Бързата лекарска помощ е критична за възрастните, както и за децата, дори и ако не забелязвате някакви признаци или симптоми.
Лицата, които хронично злоупотребяват с алкохол, трябва да попитат лекар дали трябва да приемат парацетамол или други болкоуспокояващи или лекарства за намаляване на температурата.
Да не се употребява с друг продукт, съдържащ парацетамол.
Пациенти с чернодробно заболяване трябва да се консултират с лекар преди употреба.
Ако болката или температурата продължават или се влошават или ако се появят нови симптоми, трябва да Се направи консултация с лекар.
Други лекарства и Кал пол
Употреба със съединения, подобни на варфарин
При повечето пациенти, нечестата употребата на парацетамол обикновено има малък ефект или въобще не повлиява INR (времето, необходимо за съсирване на кръвта) при пациенти на терапия с варфарин. Възможно е парацетамол да усили антикоагулантните ефекти (предотвратяване съсирването на кръвта) на варфарин и други кумаринови производни (лекарства за разреждане на кръвта).
Калпол с храна
Парацетамол може да се приема независимо от времето за хранене.
Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Няма адекватни и добре контролирани клинични изпитвания при бременни или кърмещи жени.
Епидемиологичните проучвания показват, че парацетамол, когато се приема според указания , не
повлиява неблагоприятно бременната жена или плода. 
Парацетамол се екскретира в кърмата в ниски концентрации. Поглъщането на парацетамол от майката не представлява риск за кърмачето.
3. Как да приемате Калпол
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Преди прием използвайте мерителната лъжичка, поставена в опаковката, за да измерите необходимата доза. Мерителната лъжичка има две части. По-голямата, напълнена догоре, съдържа 5 ml суспензия, което отговаря на 120 mg от активното вещество парацетамол. По-малката, напълнена догоре, съдържа 2,5 ml суспензия, което отговаря на 60 mg парацетамол.
Важно е да се разклати бутилката в продължение на най-малко 10 секунди преди употреба.
За да отворите бутилката, натиснете капачката надолу и завъртете по посока, обратна на часовниковата стрелка.

Възраст

Тегло (kg)

Доза парацетамол (ml)

2-3 месеца

4,0 - 5,4

Една малка мерителна лъжичка от 2,5 ml

 
2,5 ml (60 mg) парацетамол може да се прилага при деца на възраст 2-3 месеца, които развиват висока температура след ваксинация. При нужда може да се даде втора доза след 4-6 часа. Да не се прилагат повече от 2 дози.
Трябва незабавно да се потърси лекарска помощ, ако се налага да се дават допълнителни дози парацетамол или причините за болката и температурата не са известни.
При всички останали индикации в тази възрастова група Калпол трябва да се прилага под лекарско наблюдение.
 
Деца на възраст от 3 месеца до 5 години: приблизително 10-15mg/kg на 4-6 часа, но не повече от 4 дози за 24 часа.
 

Възраст

Тегло (kg)

Доза парацетамол (ml)

3-11 месеца

5,5 -7,9

Една малка мерителна лъжичка от 2,5 ml

12-23 месеца

8,0-10,9

Една голяма мерителна лъжичка от 5 ml

2-3 години

11,0-15,9

Една голяма мерителна лъжичка от 5 ml и една малка мерителна лъжичка от 2,5 ml

4-5 години

16,0-21,9

Две големи мерителни лъжички от 5 ml

• Да се намери правилната доза според горната таблица. При възможност да се използва

kg към доза или

възраст към доза.

 

• При необходимост дозата може да се повтори на 4-6 часа.

 
- Преди употреба разклатете добре бутилката.
- За да отворите бутилката, натиснете капачката надолу и завъртете по посока, обратна на часовниковата стрелка.
- Да не се приемат повече от 4 дози на ден.
- Ако болката и високата температура продължават, консултирайте се с лекар и не прилагайте Калпол повече от 3 дни. Пои всеки случай на повишаване на температурата пои кърмачета и деца под една година е препоръчителна консултация с лекар.
Ако детето е приело повече от необходимата доза Калпол
Ако детето е погълнало по-голяма еднократна доза или твърде много лекарство за един ден, дори да се чувства добре, уведомете лекар незабавно или се обадете на Бърза помощ. В случай на предозиране е много важно да потърсите незабавно съвет от лекар, тъй като дори детето да изглежда добре има риск от късно чернодробно увреждане.
Ако детето е пропуснало да приеме Калпол
Ако детето Ви е пропуснало прием, не се безпокойте. Дайте му следващата доза, ако е необходимо. Не забравяйте, че не трябва да му давате повече от четири дози на ден.
4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. 
Нежеланите реакции са подредени според честотата им в следния ред:
много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 човека);
чести (може да засегнат до 1 на 10 човека)
нечести (може да засегнат до 1 на 100 човека));
редки (може да засегнат до 1 на 1000 човека)
много редки (може да засегнат до 1 на 10 000 човека)
с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)
Следните нежелани реакции са били докладвани:
При провеждане на изследвания: много редки - повишени трансаминази (повишение над нормите на концентрацията в кръвта на чернодробните ензими аспартат аминотрансфераза и аланин аминотрансфераза/
Нарушения на имунната система: много редки - анафилактична реакция (алергична реакция), свръхчувствителност
Нарушения на кожата и подкожната тъкан:
Тежки кожни реакции са били докладвани при пациенти, приемащи парацетамол. Симптомите могат да включват:
Зачервяване на кожата
Мехури
Обрив
Много редки случаи на сериозни кожни реакции са били докладвани.
При поява на кожни реакции или ако съществуващите кожни симптоми се влошат, спрете употребата на продукта и веднага потърсете медицинска помощ.
Ниско ниво на повишение на трансаминазите може да възникне при някои пациенти, приемащи терапевтични дози на парацетамол; това повишение не се съпровожда от чернодробна недостатъчност и обикновено отзвучава при продължаване на терапията или преустановяване на парацетамол.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите
нежелани реакции директно чрез: Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев” № 8 1303 София 
Тел.: +359 2 8903417 уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.
5. Как да съхранявате Калпол
Да се съхранява под 25°С на място, защитено от нагряване и пряка слънчева светлина.
Да Се съхранява на място, недостъпно за деца.
Калпол трябва ла се съхранява в оригиналната опаковка.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда
Калпол се отпуска без лекарско предписание.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Калпол
Активното вещество е парацетамол. Другите съставки са:
Захароза
Разтвор на сорбитол Глицерол
Дисперсна целулоза Ксантова гума Етил парахидроксибензоат Метил парахидроксибензоат Пропил парахидроксибензоат Полисорбат 80 Ацесулфам калий 
Ягодова есенция Кармазин Е 122 Пречистена вода
Как изглежда Кал пол и какво съдържа опаковката
Суспензията е с розов цвят и има аромат на ягода. Калпол се предлага в картонена кутия с една бутилка от тъмно стъкло. Всяка бутилка съдържа 100 ml перорална суспензия. В опаковката е поставена мерителна лъжичка с два края за измерване на необходимата доза. Големият край представлява 5 милилитрова, а малкият - 2,5 милилитрова лъжичка.
Производител: Famar Orleans, 5 avenue de Concyr, 45071 Orleans, Cedex 2, Франция.
Притежател на разрешението за употреба:
McNeil Products Limited, Foundation Park, c/o Johnson & Johnson Ltd., Roxborough Way,
Maidenhead, Berkshire SL6 3UG,
Великобритания
За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:
Джонсън & Джонсън България ЕООД Бизнес Парк София, блок 4, етаж 3, Младост 4 София 1766 Тел. 02/4899 400
Дата на последно преразглеждане на листовката: Февруари 2015
 

Споделете мнението си за КАЛПОЛ 120МГ/5МЛ ЗА БЕБЕТА И КЪРМАЧЕТА СУСПЕНЗИЯ 100МЛ

Web Statistics