Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

КАЛПОЛ 6+ 250МГ/5МЛ СУСПЕНЗИЯ 100МЛ

КАЛПОЛ 6+ съдържа лекарственото вещество парацетамол. КАЛПОЛ 6+ се използва за облекчаване на леките до умерени болки, включително главоболие, невралгия, зъбобол, болки при никнене на зъбите, възпалено гърло, грип. Лекарството се прилага и за понижаване на телесната температура при треска.

Този продукт Ви носи 83 бонус точки
Цена: 8.31лв.
Брой:
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Калпол 250mg/5ml перорална суспензия
Calpol 250mg/5ml oral suspension
парацетамол (paracetamol)
 
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Ако след 3 дни не се почувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.
 
Какво съдържа тази листовка:
1.       Какво представлява Калпол и за какво се използва 
2.       Какво трябва да знаете преди да приемете Калпол
3.       Как да приемате Калпол 
4.       Възможни нежелани реакции 
5.       Как да съхранявате Калпол 
6.       Съдържание на опаковката и допълнителна информация
 
1. Какво представлява Калпол и за какво се използва
Калпол е показан за временно облекчение на леки до умерени болки и понижаване на температурата. Консултирайте се с лекар при силни болки, много висока температура или ако Ви се струва, че лекарството не облекчава оплакванията.
2. Какво трябва да знаете преди да приемете Калпол
Не приемайте Калпол
Ако сте алергични (свръхчувствителни) към парацетамол или към някое от помощните вещества на това лекарство
Предупреждения и предпазни мерки
Предупреждение за предозиране: Приемането на по-висока от препоръчителната доза (предозиране) може да предизвика увреждане на черния дроб. В случай на предозиране, трябва веднага да се потърси лекарска помощ. Бързата лекарска помощ е критична за възрастните, както и за децата, дори и ако не забелязвате някакви признаци или симптоми.
Предупреждение за алкохол: Лицата, които хронично злоупотребяват с алкохол, трябва да попитат лекар дали трябва да приемат парацетамол или други болкоуспокояващи или лекарства за намаляване на температурата.
Да не се употребява с друг продукт, съдържащ парацетамол.
Пациенти с чернодробно заболяване трябва да се консултират с лекар преди употреба.
Ако болката или температурата продължават или се влошават или ако се появят нови симптоми, трябва да се направи консултация с лекар.
Други лекарства и Кал пол
Употреба със съединения, подобни на варфарин.
При повечето пациенти, нечестата употреба на парацетамол обикновено има малък ефект или въобще не повлиява INR (времето, необходимо за съсирване на кръвта) при пациенти на терапия с варфарин. Възможно е парацетамол да усили антикоагулантните ефекти (предотвратяване съсирването на кръвта) на варфарин и други ку мари нови производни (лекарства за разреждане на кръвта).
Калпол с храна
Парацетамол може да се приема независимо от времето за хранене.
Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Няма адекватни и добре контролирани клинични изпитвания при бременни или кърмещи жени. Епидемиологичните проучвания показват, че парацетамол, когато се приема според указанията, не повлиява неблагоприятно бременната жена или плода.
Парацетамол се екскретира в кърмата в ниски концентрации. Поглъщането на парацетамол от майката не представлява риск за кърмачето. 
3. Как да приемате Калпол
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Преди прием използвайте мерителната лъжичка, поставена в опаковката, за да измерите необходимата доза. Мерителната лъжичка има две части. По-гол ямата, напълнена догоре, съдържа 5 ml суспензия, което отговаря на 250 mg от активното вещество парацетамол. По-малката, напълнена догоре, съдържа 2,5 ml суспензия, което отговаря на 125 mg парацетамол.
Важно е да се разклати бутилката в продължение на най-малко 10 секунди преди употреба.
За да отворите бутилката, натиснете капачката надолу и завъртете по посока, обратна на часовниковата стрелка.
 

Възраст на детето

Доза

Приложение (за 24 часа)

Под 6 години

Не се препоръчва

Неприложимо

6-8 години

5 ml

4 пъти

8-10 години

7,5 ml (5 ml+ 2,5 ml)

4 пъти

10-12 години

10 ml (5 ml+ 5 ml)

4 пъти


Да не се дават повече от 4 дози за период от 24 часа
Да се остави най-малко 4 часа между дозите
Не давайте това лекарство на Вашето дете в продължение на повече от 3 дни, без да говорите с лекар или фармацевт.
Деца на възраст 12-16 години: 10 - 15 ml (две до три дози от 5 ml) до 4 пъти дневно Възрастни и деца над 16 години: 10 - 20 ml (две до четири дози от 5 ml) до 4 пъти дневно.
Употреба при пациенти в старческа възраст
Не е необходимо коригиране на дозата при пациентите в старческа възраст 
Ако сте приели повече от необходимата доза Кал пол
Ако сте погълнали по-гол яма еднократна доза или твърде много лекарство за един ден, дори да се чувствате добре, уведомете лекар незабавно или се обадете на Бърза помощ. В случай на предозиране, трябва веднага да се потърси лекарска помощ. Бързата лекарска помощ е критична за възрастните, както и за децата, дори и ако не забелязвате някакви признаци или симптоми.
Ако сте пропуснали да приемете Калпол
Ако сте пропуснали прием, не се безпокойте. Вземете следващата доза, ако с необходимо.
Не забравяйте:
Да не се дават повече от 4 дози за период от 24 часа.
Да се оставят най-малко 4 часа между дозите.
4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.
Нежеланите реакции са подредени според честотата им в следния ред:
много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 човека);
чести (може да засегнат до 1 на 10 човека)
нечести (може да засегнат до 1 на 100 човека));
редки (може да засегнат до 1 на 1000 човека)
много редки (може да засегнат до 1 на 10 000 човека)
с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)
Следните нежелани реакции са били докладвани:
При провеждане на изследвания: много редки - повишени трансаминази (повишение над нормите на концентрацията в кръвта на чернодробните ензими аспартат аминотрансфераза и аланин аминотрансфераза/
Нарушения на имунната система: много редки - анафилактична реакция (алергична реакция), свръхчувствителност
Нарушения на кожата и подкожната тъкан: 
Тежки кожни реакции са били докладвани при пациенти, приемащи гшрацетамол. Симптомите могат да включват:
Зачервяване на кожата
Мехури
Обрив
Много редки случаи на сериозни кожни реакции са били докладвани.
При поява на кожни реакции или ако съществуващите кожни симптоми се влошат, спрете употребата на продукта и веднага потърсете медицинска помощ.
Ниско ниво на повишение на трансаминазите може да възникне при някои пациенти, приемащи терапевтични дози на парацетамол; това повишение не се съпровожда от чернодробна недостатъчност и обикновено отзвучава при продължаване на терапията или преустановяване на парацетамол.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Тел.:+359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.
5. Как да съхранявате Калпол
Съхранявайте Калпол под 25°С, на място, защитено от нагряване и пряка слънчева светлина.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Калпол трябва да се съхранява в оригиналната опаковка.
Не използвайте Калпол след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства.Тези мерки ще спомогнат опазване на околната среда.
6, Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Кал пол
Активното вещество е парацетамол. Другите съставки са: захароза, разтвор на сорбитол, глицерол, дисперсна целулоза* полисорбат 80, метил парахидроксибензоат, захарна и портокалова есенция, ,жълт оцветител Е110 и пречистена вода.
Как изглежда Калпол и какво съдържа опаковката
Суспензията е с жълто-оранжев цвят и има аромат на портокал. Калпол се предлага в картонена кутия с една бутилка от тъмно стъкло. Всяка бутилка съдържа 100 ml перорална суспензия. В опаковката е поставена мерителна лъжичка е два края за измерване на необходимата доза. Големият край представлява 5 милилитрова, а малкият - 2,5 милилитрова лъжичка.
Притежател на разрешението за употреба и производител:
Притежател на разрешението за употреба:
McNeil Products Limited, с/о Johnson & Johnson Ltd.
Foundation Park, Roxborough Way,
Maidenhead, Berkshire SL6 3UG,
Великобритания
Производител: Famar Orleans, 5 avenue de Concyr, 45071 Orleans, Cedex 2, Франция.
За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:
Джонсън & Джонсън България ЕООД Бизнес Парк София, блок 4, етаж 3, Младост 4 София 1766 Тел. 02/4899 400
Дата на преразглеждане на листовката: Февруари 2015

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА(САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за КАЛПОЛ 6+ 250МГ/5МЛ СУСПЕНЗИЯ 100МЛ

Web Statistics